Yandex MC
Alldata online

Alldata online. Е свободен

DATACENTER ERROR!!! Внимание! Авария в датацентре!!


Subscribe to the telegram channel https://t.me/kolhosniki_en

Място за вашата реклама

predsedatel@kolhosniki.ru
Click for start

Alldata online

Поздрави, приятелю!

Пред вас е уникална програма - Alldata Online . Това е една от най-големите и пълни колекции за ремонт на автомобили. И всичко това безплатно и във вашия мобилен телефон.

Този проект не е създаден от професионалист. Така че не се страхувайте, ако нещо не работи.

Налични секции:

- Сервизни ръководства, ремонти и електрически схеми

- Сервизни интервали и планова поддръжка

- Резервни части и нормочасове


Този проект съществува главно благодарение на показването на реклами.

Поради международната ситуация правенето на печалба от реклама стана невъзможно.

Ако това продължи, тогава проектът или ще се затвори напълно, или ще стане затворен и платен.

За да подкрепите проекта, можете Купете платен абонамент


Може да се затвори 20