Yandex MC
Схеми на свързване (тестване)

Схеми на свързване (тестване)

DATACENTER ERROR!!! Внимание! Авария в датацентре!!


Subscribe to the telegram channel https://t.me/kolhosniki_en

Място за вашата реклама

predsedatel@kolhosniki.ru

Схеми на свързване (тестване)

В Елза-онлайн добавена окабеляване. Някои файлове може да липсват. Функционалността на самото разглеждане на диаграми все още не е напълно разработена. В процес на ревизия.
Elsa-online
2019-02-12

Този проект съществува главно благодарение на показването на реклами.

Поради международната ситуация правенето на печалба от реклама стана невъзможно.

Ако това продължи, тогава проектът или ще се затвори напълно, или ще стане затворен и платен.

За да подкрепите проекта, можете Купете платен абонамент


Може да се затвори 20